Research
Research der bringer rigtige menneskers holdninger og behov frem i lyset

Holdninger, behov og drivers

Når du har behov for at vide, hvad mennesker synes, så har vi løsningen på at finde frem til svaret. Om det så drejer sig om behovsanalyser, holdningsanalyser, koncepttest, touch point analyse eller.. Vi er trænede i at forstå mennesker – om de så er kunder, borgere, brugere, medarbejdere, medlemmer eller hvad din relation er til dem, du vil søge svar hos.
Vi søger altid efter deres behov og hvad der driver dem til at have de behov, de har.

Fra dybdeinterview til fokusgruppe

Vi gør brug af flere forskellige metoder, alt efter hvad vi søger svar på. Du kan se de primære metoder nedenfor.

Bevidste og ubevidste

At forstå både bevidste og ubevidste behov er et grundpunkt i vores research.

Fra 'hvorfor' til 'fordi'

Vi omsætter indsigt og viden til konkret strategi, så du får specifikke handlepunkter og kan agere. 

Researchmetoder

Dybdeinterview

Fokusgrupper

mobiletnografi

observationer

Telefoninterview

Trendforskning

Proces

Den typiske proces følger oftest nedenstående model. Fra det første møde til den endelige præsentation. Selvfølgelig er der modifikationer, og processen er dynamisk. Men ved at have nedenstående proces som udgangspunkt giver det dig og os en sikkerhed for et vellykket projekt.

1. Formøde

Vi starter altid med et uforpligtende formøde, hvor vi vender dine behov. Som regel starter vi på telefonen, og mødes så fysisk eller på Zoom for at komme helt rundt om projektet.

2. Inteviewguide

Efter at have belyst dit emne udarbejder vi en interviewguide i samarbejde med dig. Interviewguiden sikrer, at vi kommer helt rundt om emnet i researchen.

3. Rekruttering

Sideløbende med udarbejdelsen af interviewguiden rekrutterer vi de rigtige deltagere, som passer til dit emne, vi skal undersøge. Eventuelt testmateriale gøres også klar.

4. Research

Når interviewguiden og deltagerne er på plads – og godkendt af dig – gennemfører vi researchen.

5. Rapportskrivning

Efter researchen er gennemført laver vi en udførlig rapport, så du står tilbage med de konkrete konklusioner.

6. Præsentation

Vi præsenterer til sidst indsigterne og konklusioner. Vi åbner også op for dialog, og diskuterer din situation med dig.

Send os en mail med dit projekt

Vi glæder os til at høre om dit projekt i en uforpligtende samtale.

Insights

Læs de seneste insights

Gå til bloggen