Fokusgrupper

Hvad er en fokusgruppe?

En fokusgruppe er en kvalitativ undersøgelsesmetode, med cirka 8 deltagere til et “gruppemøde”.

Udover deltagerne er der også en moderator, som styrer mødet og sørger for, at alle emnerne der søges svar på, bliver besvaret.

Vi optager typisk fokusgrupperne til dokumentation og rapportskrivning. Som kunde har du også mulighed for at være med, imens fokusgruppen foregår.

Produkttest, touch points, innovation…​

Vi har testet mange forskellige emner i fokusgrupper. Om det så drejer sig om fødevarer, touch points under en rejse, brugen af spil eller behovet for en app.

Fokusgrupper gør sig rigtig godt, når det drejer sig om emner, der ikke er alt for følsomme, hvor det i den situation er dybdeinterviews, som kommer til sin ret.

Dertil evner fokusgrupper at høste flere aspekter af et emne, i det at deltagerne bringer hver deres individuelle holdninger ind i “gruppemødet”, og disse så vendes i gruppen.

Udviklingsprocessor

Fokusgrupper gør sig i den grad også godt til innovationsprocesser og produktudvikling. Det gør de, fordi vi sammen med flere folk på én gang har mulighed for at vende idéer, holdninger, lege med opbygningen af gæsterejser analogt og digitalt med mere.

fokusgrupper

Proces

Processen er meget lige til, og sikrer at vi kommer helt rundt om dine behov og de emner du vil have indsigt i. Nedenfor kan du se processen. En proces, hvor vi tager styringen, men hvor du har indflydelse på alle aspekter. Udover at være trænede i at gennemføre fokusgrupper, er vi også trænet i at komme helt omkring de emner, som du har i tankerne, så vi får alle aspekter med i fokusgrupperne.

1. Formøde

Vi starter altid med et uforpligtende formøde, hvor vi vender dine behov. Som regel starter vi på telefonen, og mødes så fysisk eller på Zoom for at komme helt rundt om projektet.

2. Inteviewguide

Efter at have belyst dit emne udarbejder vi en interviewguide i samarbejde med dig. Interviewguiden sikrer, at vi kommer helt rundt om emnet i researchen.

3. Rekruttering

Sideløbende med udarbejdelsen af interviewguiden rekrutterer vi de rigtige deltagere, som passer til dit emne, vi skal undersøge. Eventuelt testmateriale gøres også klar.

4. Research

Når interviewguiden og deltagerne er på plads – og godkendt af dig – gennemfører vi researchen.

5. Rapportskrivning

Efter researchen er gennemført laver vi en udførlig rapport, så du står tilbage med de konkrete konklusioner.

6. Præsentation

Vi præsenterer til sidst indsigterne og konklusioner. Vi åbner også op for dialog, og diskuterer din situation med dig.

Send os en mail med dit projekt

Vi glæder os til at høre om dit projekt i en uforpligtende samtale.